سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

ای پسر عشق را شکایت نیست


ای پسر عشق را شکایت نیست    در ره عاشقی نهایت نیست
اگرت عشق هست شاکر باش    که به عشق اندرون شکایت نیست
گر بنالی ز حال عشق ترا    علت عاشقی به غایت نیست
جهد کن جهد تا به عشق رسی    کانچه گفتم ترا کفایت نیست
ز عمل کام دل شود حاصل    درد را نزد من حکایت نیست
چون وصیت کنم به عشق ترا    که مرا نوبت وصایت نیست
عشق ما را ولایتی دادست    که کسی را چنان ولایت نیست
رایت خیل عشق فعل بود    عشق را نزد فعل رایت نیست
هر کرا عشق نیست در دل و جان    در دل و جان او هدایت نیست

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز