جمعه, ۴ بهمن, ۱۳۹۸ / 24 January, 2020
مجله ویستا

دستی که به عهد دوست دادیم


دستی که به عهد دوست دادیم    از بند نفاق برگشادیم
زان زهد تکلفی برستیم    در دام تعلق اوفتادیم
از پیش سجاده بر گرفتیم    طاعات ز سر فرو نهادیم
وز دست ریا فرو نشستیم    در پیش هوا بایستادیم
تن را به عبادت آزمودیم    دل را به امید عشوه دادیم
اندوه به گرد ما نگردد    چون شاد به روی میر دادیم

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناروزنامه تعادلروزنامه جمهوری اسلامیسایت زومیتخبرگزاری ایسناسایت دیدارنیوزسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهسایت خبر ورزشیروزنامه سازندگی