یکشنبه, ۱۱ خرداد, ۱۳۹۹ / 31 May, 2020
مجله ویستا

جانا مران رخش جفا بر خاکساران بیش ازین


جانا مران رخش جفا بر خاکساران بیش ازین    زاری ببین خواری مکن با بردباران بیش از این
کردم نگاهی آرزو و آن هم نکردی از جفا    دارند چشم ای بی‌وفا یاران ز یاران بیش ازین
دل کرده ساز ای نوش لب در وعده قانونی عجب    گرمی مکش آتش مزن در خامکاران بیش ازین
بر گرد رنگی گشت جان ز آب دم تیغت ولی    زان ابرتر می‌داشت دل امیدباران بیش ازین
ای از ازل بر آتشست ساکن سپند جان ما    تسکین مجو تمکین مخواه از بی‌قراران بیش ازین
تازان به جولانگه درا کز ناز بر اهل وفا    توسن نتازند از جفا رعنا سواران بیش ازین
هردم به بزم ای محتشم ساقی کشانت می‌کشد    باشند در قید ورع پرهزگاران بیش ازینهمچنین مشاهده کنید
روزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزسایت رویداد 24سایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایرناسایت ارانیکوسایت عصرایرانسایر منابعسایت تابناک