یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

ای نهاده بر گل از مشک سیه پیچان دو مار


ای نهاده بر گل از مشک سیه پیچان دو مار    هین که از عالم برآورد آن دو مار تو دمار
روی تو در هر دلی افروخته شمع و چراغ    زلف تو در هر تنی جان سوخته پروانه‌وار
هر کجا بوییست خطت تاخته آنجا سپاه    هر کجا رنگیست خالت ساخته آنجا قرار
آتش عشقت ببرده عالمی را آبروی    باد هجرانت نشانده کشوری را خاکسار
تا ترا بر یاسمین رست از بنفشه برگ مورد    عاشقان را زعفران رست از سمن بر لاله‌زار
یوسف عصر ار نه‌ای پس چون که اندر عشق تو    خونفشان یعقوب بینم هر زمانی صدهزار
ماه را مانی غلط کردم که مر خورشید را    نورمند از خاک پای تست نورانی عذار
قیروان عشوه بگذارند غواصان دهر    گر نهنگ عشق تو بخرامد از دریای قار
گر براندازی نقاب از روی روح افزای خود    رخت بردارد ز کیهان زحمت لیل و نهار
هر که بر روی تو باشد عاشق ای جان جهان    با جهان جان نباشد بود او را هیچ کار
عالم کون و فساد از کفر و دین آراسته‌ست    عالم عشق از دل بریان و چشم اشکبار
در جهان عشق ازین رمز و حکایت هیچ نیست    کاین مزخرف پیکران گویند بر سرهای دار
وای اگر دستی برآرد در جهان انصاف تو    در همه صحرای جان یک تن نماند پایدار
بر تو کس در می‌نگنجد تالی الا الله چو لا    حاجبی دارد کشیده تیغ در ایوان ناز
لاف گویان اناالله را ببین در عشق خویش    بر بساط عشق بنهاده جبین اختیار
من نه تنها عاشقم بر تو که بر هفت آسمان    کشته هست از عشق تو چندان که ناید در شمار
من شناسم مر ترا کز هفتمین چرخ آمدم    بچه‌ی عشق ترا پرورده بر دوش و کنار

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جمهوری اسلامیروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوزسایت مشرقخبرگزاری تسنیمسایت زومیتسایت همشهری‌آنلاینروزنامه توسعه ایرانیخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه فرهیختگان