پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

مرا مرنجان کایزد ترا برنجاند


مرا مرنجان کایزد ترا برنجاند    ز من مگرد که احوال تو بگرداند
در آن مکوش که آتش ز من برانگیزی    که آب دیده‌ی من آتش تو بنشاند
اگر ندانی حال دلم روا باشد    خدای عز و جل حال من همی داند
مرا به بندگی خود قبول کن زان پیش    که هرکه دیده مرا بنده‌ی تو می‌خواند
مباش ایمن بر حسن و کامرانی خویش    که هرچه گردون بدهد زمانه بستاند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه تعادلسایت آفتاب نیوزسایت دیدارنیوزخبرگزاری یورونیوزسایت رویداد 24