چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

گر کار بجز مستی اسکندر می من


گر کار بجز مستی اسکندر می من    ور معجزه شعرستی پیغمبر می من
با اینهمه گر عشق یکی ماه نبودی    اندر دو جهان شاه بلند اختر می من
ماهی و چه ماهی که ز هجرانش برین حال    گر من به غمش نگرومی کافر می من
گر بنده‌ی خوی بد خود نیستی آن ماه    حقا که به فردوس همش چاکر می من
گر نیستی آن رنج که او ریش درآورد    وی گه که درین وقت چگوید درمی من
بودیش سر عشق من و برگ مراعات    گر چون دگران فاسق در کون بر می من
گر تیر برویی زندم از سر شنگی    از شادی تیرش به هوا بر پر می من
گادیم بر آنگونه که از جهل و رعونت    از گردن خود بفگنمی گر سرمی من
هر روز دل آید که مگر نیک شود یار    گر خر نیمی عشوه‌ی او کی خر می من
گر بلفرج مول خبر یابدی از من    زین روی برین طایقه سر دفتر می من
پس در غم آنکس که ز گل خار نداند    عمر از چه کنم یاد که رشک خور می من

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مجله شبکهخبرگزاری ایرناروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناروزنامه جام جمروزنامه ایرانخبرگزاری فارسسایت تابناکخبرگزاری ایسناخبرگزاری برنا