پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

تا ماه‌رویم از من رخ در حجیب دارد


تا ماه‌رویم از من رخ در حجیب دارد    نه دیده خواب یابد نه دل شکیب دارد
هم دست کامرانی دل از عنان گسسته    هم پای زندگانی جان در رکیب دارد
پندار درد گشتم گویی که در دو عالم    هرجا که هست دردی با من حسیب دارد
بفریفت آن شکر لب ما را به عشوه آری    بس عشوه‌های شیرین کان دلفریب دارد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

روزنامه همشهریسایت انتخابسایت نامه نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت زومیت