سه شنبه, ۱۹ آذر, ۱۳۹۸ / 10 December, 2019
کرمانشاهاروپایارانه‌گمرکعلی کریمیبرجامیزدافزایش قیمت بنزیناسحاق جهانگیریبانک مرکزی
مجله ویستا

پشت


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر دیدیدم که باری به دوش می‌کشیم و پشت ما در اثر فشار و سنگینی بار خسته شده به فرزند یا برادر و دوست خود تحمیل می‌کنیم و فشاری بیش از حد توانائی بر آنها وارد می‌آوریم. اگر پشت ما زگیل و زخم یا لکه ماه گرفتگی بود و این را در خواب احساس کردیم و دانستیم که چنین چیزی بر پشت ما پیدا شده یکی از آنها که گفته شد بیمار می‌شود و اگر حس کردیم که شلاق خورده‌ایم و اثر شلاق باقی مانده حادثه‌ای برای آنها اتفاق می‌افتد که خوب نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایر منابعسایت رویداد 24سایت آفتاب نیوزروزنامه سازندگیسایت خبرآنلاینروزنامه ابتکارروزنامه همدلیخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری اسپوتنیک