پنجشنبه, ۲۵ مهر, ۱۳۹۸ / 17 October, 2019
مجله ویستا

بس که مجنون الفتی با مردم دنیا نداشت


بس که مجنون الفتی با مردم دنیا نداشت    از جدائی مر دو دست از دامن صحرا نداشت
حسن لیلی جلوه گر در چشم مجنون بود و بس    ظن مردم این که لیلی چهره‌ی زیبا نداشت
دوش چون پنهان ز مردم می‌شدی مهمان دل    دیده گریان شد که او هم خانه تنها نداشت
ای معلم هر جفا کان تندخو کرد از تو بود    پیش ازین گر داشت خوی بد ولی اینها نداشت
شد به اظهار محبت قتل من لازم بر او    ورنه تیغ او سر خونریز من قطعا نداشت
بر دل ما صد خدنگ آمد ز دستش بی‌دریغ    آن چه می‌آید ز دست او دریغ از ما نداشت
محتشم دیروز در ره یار را تنها چو دید    خواست حرفی گوید از یاری ولی یارا نداشت

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت تابناکروزنامه دنیای اقتصادسایر منابعخبرگزاری مهرروزنامه اعتماد