جمعه, ۱۳ تیر, ۱۳۹۹ / 3 July, 2020
مجله ویستا

به دست دیده عنان دل فکار مده


به دست دیده عنان دل فکار مده    مرا ببین و به چشم خود اختیار مده
ز غیرت ای گل نازک ورق چو دامن پاک    کشیدی از کف بلبل به چنگ خار مده
به رشک دادن من در دو روزه رنجش خود    هزار مست هوس را به بزم بار مده
به غیر کامده زان زلف تابدار به رنج    به غیر شربت شمشیر آب‌دار مده
غرور سد نگه شد خدای را زین بیش    شراب ناز به آن چشم پر خمار مده
بز جر منصب فرهادیم بده اما    ز حکم خسرویم سر به کوهسار مده
هزار وعده‌ی پر انتظار دادی و رفت    کنون که وعده قتل است انتظار مده
گرفته تیغ تو چون در نیام ناز قرار    نوید قتل به جان‌های بی‌قرار مده
اگر به هیچ نمی‌ارزم از زبون کشیم    به دست چشم سیه مست جان شکار مده
وگر به کار تو می‌آیم از برای خودم    نگاه دار و به چنگال روزگار مده
غرض اطاعت حکم است محتشم زین نظم    به طول دردسر آن بزرگوار مده


همچنین مشاهده کنید
روزنامه آرمان ملیسایت تجارت نیوزسایت نامه نیوزخبرگزاری صدا و سیماروزنامه اعتمادخبرگزاری مهرروزنامه فرهیختگانوبگردیروزنامه ایرانسایت دیپلماسی ایرانی