پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020
مجله ویستا

خربزه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن خربزه در خواب بستگی به وضع خربزه دارد و با تغییراتی که در رنگ و مزه و کیفیت آن پیدا می‌شود تعابیر متعارف می‌گردند. خربزه کلاً عیش است و تمتعی است که ما از چیزهای مختلف می‌بریم. این عیش و تمتع و لذت گاه کام ما را شیرین می‌کند و گاه تلخی می‌آورد. چنانچه بیننده خواب ببیند که خربزه می‌خورد و آن خربزه شیرین است کامیاب می‌شود به اندازه خربزه‌ای که خورده و به قدر شیرینی آن. اگر خربزه‌ای که می‌خورید بزرگ باشد بهتر از این است که کوچک و محقر باشد. اگر در خواب دیدید که خربزه می‌خورید و فصل خربزه است نیکو است و خواب شما می‌گوید غم و اندوه شما از بین می‌رود و اگر چیزی از خربزه باقی بماند به همان مقدار غم شما باقی می‌ماند که با این وصف اگر تمام خربزه را بخورید بهتر است. اگر ببینید که خربزه زیادی دارید با انبوهی از مشکلات رو به رو می‌شوید و اگر یکی از خربزه ها را بردارید کامیابی است به همان اندازه که برگرفته‌اید. دیدن خربزه لکه دار در خواب خوب نیست. در غیر فصل نیز خوردن خربزه خوب نیست و نشان غم و اندوه است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت پارسینهروزنامه دنیای اقتصادسایت خبر ورزشیروزنامه جام جمسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری اسپوتنیکسایت همشهری‌آنلاینوبگردیسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه آفتاب یزد