سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

وعده‌ی این چرخ همه باد بود


وعده‌ی این چرخ همه باد بود    وعده رطب کرد و فرستاد تود
باد شمر کار جهان را که نیست    تار جهان را بجز از باد پود
دانا داند که ندارد به طبع    آتش او جز که ز بیداد دود
زود بیفگن ز دلت بند آز    تا شوی از بندگی آزاد زود
جان تو مایه است و تنت سود کرد    سود به مایه همی آباد بود
مایه نگه‌دار به دین و مخور    انده این سود مپرساد سود
بس که نوشتی و نویساد از آنچ    نیز چنین کس منویساد سود
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

 وبگردی


روزنامه شهروندسایت 55 آنلاینخبرگزاری ایسناسایت دیپلماسی ایرانیسایت همشهری‌آنلاین