یکشنبه, ۱۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 29 March, 2020

مجله ویستا

ای سنایی جان ده و در بند کام دل مباش


ای سنایی جان ده و در بند کام دل مباش    راه رو چون زندگان چون مرده بر منزل مباش
چون نپاشی آب رحمت نار زحمت کم فروز    ور نباشی خاک معنی آب بی حاصل مباش
رافت یاران نباشی آفت ایشان مشو    سیرت حق چون نباشی صورت باطل مباش
در میان عارفان جز نکته‌ی روشن مگوی    در کتاب عاشقان جز آیت مشکل مباش
در منای قرب یاران جان اگر قربان کنی    جز به تیغ مهر او در پیش او بسمل مباش
گر همی خواهی که با معشوق در هودج بوی    با عدو و خصم او همواره در محمل مباش
گر شوی جان جز هوای دوست رامسکن مشو    ور شوی دل جز نگار عشق را قابل مباش
روی چون زی کعبه کردی رای بتخانه مکن    دشمنان دوست را جز حنظل قاتل مباش
در نهاد تست با تو دشمن معشوق تو    مانع او گر نه‌ای باری بدو مایل مباش

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت شفقناخبرگزاری برناروزنامه خراسانسایت نامه نیوزخبرگزاری صدا و سیماسایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه تعادلخبرگزاری مهرخبرگزاری فارس