یکشنبه, ۲۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 15 September, 2019
مجله ویستا

ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست


ماه رویا گرد آن رخ زلف چون زنجیر چیست    وندران زنجیر چندان پیچ و تاب از قیر چیست
گر بود زنجیر جانان از پی دیوانگان    خود منم دیوانه بر عارض ترا زنجیر چیست
گر شراب و شیر خواهی مضمر اندر یاسمین    توده‌ی عنبر فگنده بر شراب و شیر چیست
قبله‌ی جان ای نگار از صورت و روی تو نیست    از خیالت روز و شب در چشم من تصویر چیست
قد من گر چون کمان از عشق تو شد پس چرا    گرد آن دو نرگس بیمار چندان تیر چیست
آیتی کز فال عشق تو برآید مر مرا    اندر آن آیت به جز اندوه و غم تفسیر چیست
در ازل رفته‌ست تقدیری ز عشقت بر سرم    جز رضا دادن نگارا حیله و تدبیر چیست
ای سنایی چون مقصر نیستی در عشق او    در وفا و عهد تو چندین ازو تقصیر چیست


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت شفقناسایت دیدارنیوزسایت اعتماد آنلاینروزنامه ایرانسایت فرارو