دوشنبه, ۴ شهریور, ۱۳۹۸ / 26 August, 2019
مجله ویستا

برندارم دل ز مهرت دلبرا تا زنده‌ام


برندارم دل ز مهرت دلبرا تا زنده‌ام    ور چه آزادم ترا تا زنده‌ام من بنده‌ام
مهر تو با جان من پیوسته گشت اندر ازل    نیست روی رستگاری زو مرا تا زنده‌ام
از هوای هر که جز تو جان و دل بزدوده‌ام    وز وفای تو چو نار از ناردان آگنده‌ام
عشق تو بر دین و دنیا دلبرا بگزیده‌ام    خواجگی در راه تو در خاک راه افگنده‌ام
تا بدیدم درج مروارید خندان ترا    بس عقیقا کز دریغ از دیده بپراکنده‌ام
تا به من بر لشگر اندوه تو بگشاد دست    از صلاح و نیکنامی دستها بفشانده‌ام
دست دست من بد از اول که در عشق آمدم    کم زدم تا لاجرم در ششدره درمانده‌ام

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه سازندگیروزنامه دنیای اقتصادسایت ورزش سهخبرگزاری تسنیمروزنامه شهروند