پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

ای یوسف ایام ز عشق تو سنایی


ای یوسف ایام ز عشق تو سنایی    ماننده‌ی یعقوب شد از درد جدایی
تا چند به سوی دل عشاق چو خورشید    هر روز به رنگ دگر از پرده برآیی
گاهی رخ تو سجده برد مشتی دون را    گه باز کند زلف تو دعوی خدایی
با خوی تو در کوی تو از دیده روانیست    کس را بگذشتن ز سر حد گدایی
در وصل تو با خوی تو از روی خرد نیست    جان را ز خم زلف تو امید رهایی
بس بلعجب آسایی و وین بلعجبی بس    کاندر همه تن کس بنداند که کجایی
بس نادره کرداری وین نادره‌ای بس    کان همه‌ای و همه جویان که کرایی
از ما چه شوی پنهان کاندر ره توحید    ما جمله توایم ای پسر خوب و تو مایی
آنجا که تویی من نتوانم که نباشم    وینجا که منم مانده تو دانم که نیایی

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتروزنامه جمهوری اسلامیسایت مشرقروزنامه رسالتسایت ارانیکوسایت الفروزنامه ایرانسایت رویداد 24خبرگزاری ایرناروزنامه همشهری