دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

تا به مهر تو تولا کرده‌ام


تا به مهر تو تولا کرده‌ام    از همه خوبان تبرا کرده‌ام
هر غمی کاید به روی من ز تو    جای آن در سینه پیدا کرده‌ام
کی فرود آید غمت جای دگر    چون من اسبابی مهیا کرده‌ام
در بهای هر غمی خواهی دلی    وانگهی گویی محابا کرده‌ام
بس که در امید فردا در غمت    با دل مسکین مدارا کرده‌ام
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرهاروزنامه ایرانسایت خبر ورزشیسایت دیپلماسی ایرانیسایت زومیتروزنامه سازندگی