چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

پیسی


  منوچهر مطیعی تهرانی
چنانچه در خواب ببینیم که صورتمان لکه آورده و پیس شده است شرمگین می‌شویم و رازی از ما فاش می‌گردد که موجب خجلت و سرافکندگی ما می‌گردد. اگر دست ما پیسی داشت کار زشتی مرتکب می‌شویم که باز موجب خجلت می‌شود. این تعبیر برای دست راست است. برخی از معبران نوشته‌اند پیسی در خواب میراث است اما درست نیست و شرم و راز صحت دارد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز