چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

ای بنده‌ی روی تو خداوندان


ای بنده‌ی روی تو خداوندان    دیوانه‌ی زلف تو خردمندان
بازار جمال روی خوبت را    آراسته رسته رسته دلبندان
در هر پس در مجاوری داری    گریان و در انتظار دل خندان
چندین چه کنی به وعده دربندم    ایام وفا نمی‌کند چندان
گویی مشتاب تا که وقت آید    گر خواهی وگرنه از بن دندان
از خوی بدت شکایتی دارم    کان نیست نشان نیک پیوندان
هجرت به جواب آن پدید آمد    گفت اینت غم انوری سر و سندان
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

سایت الفسایت سخت‌افزارمگسایت دیدارنیوزروزنامه ابتکارسایت رویداد 24