دوشنبه, ۷ اسفند, ۱۴۰۲ / 26 February, 2024
مجله ویستا

چون کوه غم تاب آورد جسمی بدین فرسودگی


چون کوه غم تاب آورد جسمی بدین فرسودگی    غم بر نتابد بیش ازین باید تن فرمودگی
نی ناله‌ای نزدیک لب نی گریه‌ای در دل گره    یارب نصیب من مکن اینست اگر آسودگی
گفتی به عشق دیگری آلوده‌ای تهمت مکن    حاشا معاذالله کجا عشق من و آلودگی
رفت آن سوار تندرو ماند این سگ دنباله‌دو    بشتاب ای پای طلب یارب مبادت سودگی


همچنین مشاهده کنید





سایت رکناسایت ساعدنیوزسایت اصلاحات نیوزسایت برترینهاروزنامه شهروندسایت دیدارنیوزروزنامه همشهریخبرگزاری برناسایت دنده 6سایت خبرآنلاین