یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند


سرو بلند بین که چه رفتار می‌کند    وان ماه محتشم که چه گفتار می‌کند
آن چشم مست بین که به شوخی و دلبری    قصد هلاک مردم هشیار می‌کند
دیوانه می‌کند دل صاحب تمیز را    هر گه که التفات پری وار می‌کند
ما روی کرده از همه عالم به روی او    وان سست عهد روی به دیوار می‌کند
عاقل خبر ندارد از اندوه عاشقان    خفتست او عیب مردم بیدار می‌کند
من طاقت شکیب ندارم ز روی خوب    صوفی به عجز خویشتن اقرار می‌کند
بیچاره از مطالعه روی نیکوان    صد بار توبه کرد و دگربار می‌کند
سعدی نگفتمت که خم زلف شاهدان    دربند او مشو که گرفتار می‌کند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

چاپ کارت پی وی سی

سایت شفقناسایت ورزش سهخبرگزاری ایسناخبرگزاری یورونیوزروزنامه تعادل