دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

شنبلیله


  منوچهر مطیعی تهرانی
شنبلیله گیاهی است بد‌طعم و نازیبا ولی بسیار پر خاصیت. گیاهی است که وجودش اساسی نیست ولی در بیشتر غذاها که با سبزی تهیه می‌شود از آن استفاده می‌کنند و وجودش را ضروری می‌دانند لذا معبران شنبلیله را به ناصح و مربی خشن و دلسوز تعبیر کرده‌اند. کسی که با زبان تلخ انسان را نصیحت می‌کند و شنونده را می‌رنجاند لین دلسوز است و خیر ما را می‌خواهد. اگر در خواب شنبلیله ببینیم چه بخوریم، چه پاک کنیم، چه بخریم و چه از مزرعه بکنیم یا کسی به ما بدهد، فرق نمی‌کند، به هر حال چنین کسی در زندگی ما پیدا می‌شود که البته وجودش مغتنم است. این ناصح دلسوز تلخ زبان برای دختران و پسران جوان پدر یا مادر است. برای زن جوان مادر‌شوهر خوب و مهربان است و برای دیگران دوست یا مربی یا پیر و مرشد و بالاخره کسی که از او حرف‌شنوی داریم و او خیر ما را می‌خواهد.


همچنین مشاهده کنید
سایت خبر ورزشیسایت مشرقروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری مهرسایت اعتماد آنلاینسایت انتخابروزنامه ابتکارسایت انصاف نیوزسایت فرادیدسایت همشهری‌آنلاین