سه شنبه, ۲۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 18 February, 2020
مجله ویستا

ای رشک رخ حورا آخر چه جمالست این


ای رشک رخ حورا آخر چه جمالست این    وی سرو سمن سیما آخر چه کمالست این
کوشم به وفای تو کوشی به جفای من    کس نی که ترا گوید آخر چه خیالست این
نابوده شبی شادان از وصل تو ای جانان    در هجر مرا کشتی آخر چه وبالست این
شد اصل همه شادی ای دوست وصال تو    ای اصل همه شادی آخر چه وصالست این
هر گه که مرا بینی گویی که: مرا خواهی؟    گر می‌ندهی عشوه آخر چه سوالست این
خواهم که ترا بینم یک بار به هر ماهی    تن درندهی با من آخر چه ملالست این
هر مرغ که زیرک‌تر هر مرد که عاقل‌تر    در شد به جوال تو آخر چه جوالست این

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مجله شبکهسایت رویداد 24سایت زومیتروزنامه تعادلروزنامه آرمان ملیروزنامه توسعه ایرانیروزنامه ایرانروزنامه همدلیروزنامه فرهیختگانسایت عصرایران