سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

سهل باشد به ترک جان گفتن


سهل باشد به ترک جان گفتن    ترک جانان نمی‌توان گفتن
هر چه زان تلختر بخواهی گفت    شکرینست از آن دهان گفتن
توبه کردیم پیش بالایت    سخن سرو بوستان گفتن
آن چنان وهم در تو حیرانست    که نمی‌داندت نشان گفتن
به کمندی درم که ممکن نیست    رستگاری به الامان گفتن
دفتری در تو وضع می‌کردم    متردد شدم در آن گفتن
که تو شیرینتری از آن شیرین    که بشاید به داستان گفتن
بلبلان نیک زهره می‌دارند    با گل از دست باغبان گفتن
من نمی‌یارم از جفای رقیب    درد با یار مهربان گفتن
وان که با یار هودجش نظرست    نتواند به ساربان گفتن
سخن سر به مهر دوست به دوست    حیف باشد به ترجمان گفتن
این حکایت که می‌کند سعدی    بس بخواهند در جهان گفتن
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

سایت اعتماد آنلاینسایت الفخبرگزاری ایسناخبرگزاری ایلناروزنامه شهروند