چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

جمالش از جهان غوغا برآورد


جمالش از جهان غوغا برآورد    مه از تشویر واویلا برآورد
چو دل دادم بدو جان خواست از من    چو گفتم بوسه‌ای صفرا برآورد
ز بی‌آبی و شوخی در زمانه    هزاران فتنه و غوغا برآورد
غم و تیمار عشقش عاشقان را    هم از دین و هم از دنیا برآورد
ندیدم از وصالش هیچ شادی    فراق او دمار از ما برآورد
همه توقیع‌ها را کرد باطل    لبش از مشک چون طغری برآورد
همی ساز انوری با درد عشقش    که خلق از عشق او آوا برآورد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو