سه شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۳۹۸ / 20 August, 2019
مجله ویستا

گر از جمال جهانتاب او نقاب کشند


گر از جمال جهانتاب او نقاب کشند    جهانیان قلم رد بر آفتاب کشند
برای نیم نگه سرخوشان خواب غرور    هزار منت از آن چشم نیم خواب کشند
اگر شوی نفسی با بهشتیان همدم    دگر ز همدمی حوریان عذاب کشند
برند راه به میزان حسن چون تو سوار    شوی به ناز و بتان حلقه‌ی رکاب کشند
ز طبع آب تحیر برون برد حرکت    ز صورت تو مثالی اگر بر آب کشند
غبار راه جنیبت کشان حسن تو را    بود دریغ که در چشم آفتاب کشند
سپار محتشم آخر زمام کشتی تن    به ساقیان که تو را در شط شراب کشندهمچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها


سایت شفقناسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادلخبرگزاری ایسناروزنامه همشهری