چهارشنبه, ۵ آذر, ۱۳۹۹ / 25 November, 2020
مجله ویستا

چون تو سروی در جهان ای نازنین اندام نیست


چون تو سروی در جهان ای نازنین اندام نیست    صد هزاران سرو هست اما بدین اندام نیست
حله جفت نباشد لایق اندام تو    زان که در پیراهن حور این چنین اندام نیست
گر قبا ترکانه پوشیدن چنین است ای پسر    در قبا پوشیدن ترکان چنین اندام نیست
گرچه هست از نازک اندامان زمین رشک فلک    به ز اندام تو در روی زمین اندام نیست
در گلستانی که آن سرو میان باریک هست    سرو را در دیده باریک بین اندام نیست
قد اگر این است و اندام این ور عنائی توراست    راستی در قد سرو راستین اندام نیست
محتشم نخلی کز و گلزار جانم تازه است    غیر ازین شیرین عذار یاسمین اندام نیست


همچنین مشاهده کنید
روزنامه شرقسایر منابعسایت مجله شبکهسایت آفتاب نیوزسایت پارسینهسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکوخبرگزاری فارسوبگردیسایت اعتماد آنلاین