یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

کو دل که محو نرگس جادو فنت شوم


کو دل که محو نرگس جادو فنت شوم    مستغرق نظاره مرد افکنت شود
چون گشته‌ای به دشمن ناموس خویش دوست    اینست دوستی که به جغان دشمنت شوم
از غیرتم برین که به من نیز این چنین    بی‌قیدوار دوست شوی دشمنت شوم
پا می‌کشد ز مزرع دل وصل خوشه‌چین    تا غاقل از محافظت خرمنت شوم
پیراهن تو قصد تو خواهد نمود اگر    یک جامه وار دور ز پیراهنت شوم
جان هر قدر که بایدت ای دل قبول کن    گر باقی‌آوری قدری من تنت شوم
غافل نگردم از پی موری چو محتشم    مامور اگر به ناظری خرمنت شوم
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت زومیتخبرگزاری تسنیمسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینسایت انتخاب