جمعه, ۳۱ خرداد, ۱۳۹۸ / 21 June, 2019
مجله ویستا

رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی


رقصان شو ای قراضه کز اصل اصل کانی    جویای هر چه هستی می‌دانک عین آنی
خورشید رو نماید وز ذره رقص خواهد    آن به که رقص آری دامن همی‌کشانی
روزی کنار گیری ای ذره آفتابی    سر بر برش نهاده این نکته را بدانی
پیش آردت شرابی کای ذره درکش این را    خوردی و محو گشتی در آفتاب جانی
شد ذره آفتابی از خوردن شرابی    در دولت تجلی از طعن لن ترانی
ما میوه‌های خامیم در تاب آفتابت    رقصی کنیم رقصی زیرا تو می‌پزانی
احسنت ای پزیدن شاباش ای مزیدن    از آفتاب جانی کو را نبود ثانی
مخدوم شمس دینم شاهنشهی ز تبریز    تسلیم توست جان‌ها ای جان و دل تو دانی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه ایرانخبرگزاری اسپوتنیکسایت همشهری‌آنلاینسایت عصرایرانروزنامه خراسان