چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

چون درد عاشقی به جهان هیچ درد نیست


چون درد عاشقی به جهان هیچ درد نیست    تا درد عاشقی نچشد مرد مرد نیست
آغاز عشق یک نظرش با حلاوتست    انجام عشق جز غم و جز آه سرد نیست
عشق آتشی ست در دل و آبی ست در دو چشم    با هر که عشق جفت ست زین هر دو فرد نیست
شهدیست با شرنگ و نشاطی‌ست با تعب    داروی دردناکست آنرا که درد نیست
آنکس که عشق بازد و جهان بازد و جهان    بنمای عاشقی که رخ از عشق زرد نیست

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
وبگردیسایر منابعسایت مجله شبکهروزنامه اعتمادسایت آفتاب نیوزسایت ورزش سهروزنامه جمهوری اسلامیخبرگزاری فارسسایت خبر ورزشیسایت نامه نیوز