چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

مگس


  منوچهر مطیعی تهرانی
پشه حشره‌ای است بی‌مقدار و ضعیف اما مزاحم وزیان‌آور که گاه موجب بروز بیماری می‌شود. پشه در خواب‌های ما سمبل انسان‌هائی قرار می‌گیرد که بر مبنای جهل و نادانی یااز طریق دوستی و یا از راه دشمنی زحمت و رنج فراهم می‌آورند و بسا موجب تباهی انسان می‌گردند. ما معمولاً یک پشه در خواب نمی‌بینیم مگر در شرایط خاص. گاه می‌بینیم که اتاق محل زندگی ما پشه دارد یا پشه‌ها در فضای خانه ما وزوز می‌کنند. این نشان‌دهنده بیم و هراسی است که از بد‌دهنی و کج‌اندیشی مردم کوچه بازار داریم. پشه انبوه تجسمی است از قضاوت سطحی جاهلان و بی‌خردان که قدرت ندارند اما با سخن یاوه خویش موجبات گرفتاری ما را فراهم می‌آورند یا کدورت و ملال می‌دهند. اگر دیدیم پشه یا پشه‌ها ما را می‌گزند نشان آن است که کسی یا کسانی درباره ما بد می‌گویند یا بد قضاوت می‌کنند چه در گفتار خود صدیق باشند و چه بر خلاف واقع بد بگویند. اگر ببینیم پشه‌ای وارد بینی ما شده از مردی احمق و ضعیف زیان می‌بینیم و حرف شخصی غیر‌مسئول موجب دردسر ما می‌شود. اگر پشه به گوش ما وارد شد و در خواب حس کردیم که پشه‌ای دم گوش ما پرواز می‌کند یا وارد سوراخ گوش شده نشان آن است که کسی سعایت می‌کند و عمل او موجب ناراحتی می‌شود. اگر پشه‌ای را کشتید دشمنی ضعیف را از خود دور کرده‌اید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه اعتماد