شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

طلق


  منوچهر مطیعی تهرانی
طلق در خواب، قلب واقعیت است. انکار حقایقی است که گاه به روشنی شیشه و شکنندگی بلور هستند. چنانچه در خواب ببینید طلق دارید موردی پیش می‌آید که آگاهانه ریا می‌کنید و حقیقتی را وارونه نشان می‌دهید یا امری بدیهی را منکر می‌شوید که طبعاً برای شما جز ندامت و پشیمانی از جهت خودتان و ملامت از جهت دیگران نتیجه‌ای نمی‌آورد. چنانچه ببینید دیگری طلق دارد و وجود آن طلق به نحوی با شما رابطه پیدا می‌کند او قلب واقعیت می‌کند و زیانش متوجه شما که بیننده خواب هستید می‌شود. ضمناً چون طلق یک ماده کافی نسوز هم هست بر یک دندگی و لجاجت و سرسختی جاهلانه نیز دلالت دارد. اگر ببینید که پنجره شعله افروز بخاری یا چراغی را با طلق می‌پوشانید در آینده منع خیر می‌کنید. عملی مرتکب می‌شوید که عامداً مانع رسیدن خیر و فایده یکی به دیگری می‌شوید. اگر ببینید طلق از معدن بر‌می‌دارید و از لای سنگ‌های کوه استخراج می‌نمائید کاری عبث و بیهوده انجام می‌دهید که وقت و نیرو و پول شما را هدر می‌دهد و هیچ سودی عایدتان نمی‌کند. طلق رنگی این تعابیر را تشدید می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت زومیتروزنامه جام جمسایت مشرقسایت عصرایرانروزنامه آفتاب یزدسایت همشهری‌آنلاینروزنامه اعتمادسایت مجله شبکهروزنامه توسعه ایرانی