چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

یار با هرکسی سری دارد


یار با هرکسی سری دارد    سر به پیوند من فرو نارد
این چنین شرط دوستی باشد    که بخواند به لطف و بگذارد
دل و جانم به لابه بستاند    پس به دست فراق بسپارد
ناز بسیار می‌کند لیکن    نیک بنگر که جای آن دارد
جان همی خواهد و کرا نکند    که به جانی ز من بیازارد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر مانیتور/ال سی دی/مانیتور صنعتی/TV/تلویزیون

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو