سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

دوش آنکه همه جهان ما بود


دوش آنکه همه جهان ما بود    آراسته میهمان ما بود
سوگند به جان ما همی خورد    گر چند بلای جان ما بود
بودش همه خرمی و خوبی    شکر ایزد را که آن ما بود
از طالع سعد ما براند    فالی که نه در گمان ما بود
بنشست میان ما و برخاست    آزار که در میان ما بود
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خریدار ضایعات کامپیوتری

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران