پنجشنبه, ۳۰ آبان, ۱۳۹۸ / 21 November, 2019
مجله ویستا

مردم سفله به سان گرسنه گربه


مردم سفله به سان گرسنه گربه    گاه بنالد به زار و گاه بخرد
تاش همی خوار داری و ندهی چیز    از تو چو فرزند مهربانت نبرد
راست چو چیزی به دست کرد و قوی گشت    گر تو بدو بنگری چو شیر بغرد

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت همشهری‌آنلاینروزنامه همدلیسایت آفتاب نیوزسایت رویداد 24روزنامه همشهری