چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

سینی


  منوچهر مطیعی تهرانی
سینی زنی است که به شما خدمت می‌کند و خیلی هم نزدیک است. او هم می‌تواند مستخدم و پرستار باشد و هم زن و همسر. اگر دیدید سینی نو و تمیز و درخشنده و قشنگی دارید می‌توانید به آن زن هرکس هست متکی و به صداقت او معتقد و امیدوار باشید ولی اگر سینی کج و کوله و زشتی داشتید خواب شما می‌گوید زنی که به شما خدمت می‌کند آزرده است یا نسبت به شما و زندگیتان صداقت لازم را ندارد. داشتن چندین سینی گویای تعدد خدمتکاران نیست بلکه بیانگر آن است که او قدرت حسن خدمت و ابزار حسن نیت و خدمت بیشتر را دارد اما توانائی شما در قبول محبت محدود است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت رویداد 24سایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایر منابعسایت شفقناسایت فراروسایت ارانیکوروزنامه آفتاب یزدسایت انتخابروزنامه جمهوری اسلامی