پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
مجله ویستا

الا ای نقش کشمیری الا ای حور خرگاهی


الا ای نقش کشمیری الا ای حور خرگاهی    به دل سنگی به بر سیمی به قد سروی به رخ ماهی
شه خوبان آفاقی به خوبی در جهان طاقی    به لب درمان عشاقی به رخ خورشید خرگاهی
خوش و کش و طربناکی شگرف و چست و چالاکی    عیار و رند و ناپاکی ظریف و خوب و دلخواهی
ز بهر چشم تو نرگس همی پویم به هر مجلس    ندیدم در غمت مونس بجز باد سحرگاهی
مرا ای لعبت شیرین از آن داری همی غمگین    که از حال من مسکین دلت را نیست آگاهی
چو بی آن روی چون لاله بگریم زار چون ژاله    کنم پر نوحه و ناله جهان از ماه تا ماهی
گهی چهره بیارایی گهی طره بپیرایی    ز بس خوبی و زیبایی جمال لشکر شاهی


همچنین مشاهده کنید
روزنامه جمهوری اسلامیسایت مشرقسایت خبرآنلاینروزنامه فرهیختگانروزنامه رسالتروزنامه آرمان ملیسایت فراروخبرگزاری ایلناسایت ورزش سهروزنامه خراسان