سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

بنده‌ام گر به لطف می‌خوانی


بنده‌ام گر به لطف می‌خوانی    حاکمی گر به قهر می‌رانی
کس نشاید که بر تو بگزینند    که تو صورت به کس نمی‌مانی
ندهیمت به هر که در عالم    ور تو ما را به هیچ نستانی
گفتم این درد عشق پنهان را    به تو گویم که هم تو درمانی
بازگفتم چه حاجتست به قول    که تو خود در دلی و می‌دانی
نفس را عقل تربیت می‌کرد    کز طبیعت عنان بگردانی
عشق دانی چه گفت تقوا را    پنجه با ما مکن که نتوانی
چه خبر دارد از حقیقت عشق    پای بند هوای نفسانی
خودپرستان نظر به شخص کنند    پاک بینان به صنع ربانی
شب قدری بود که دست دهد    عارفان را سماع روحانی
رقص وقتی مسلمت باشد    کستین بر دو عالم افشانی
قصه عشق را نهایت نیست    صبر پیدا و درد پنهانی
سعدیا دیگر این حدیث مگوی    تا نگویند قصه می‌خوانی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزسایت عصرایرانسایت ورزش سهروزنامه شهروند