جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

چو ابر زلف تو پیرامن قمر می‌گشت


چو ابر زلف تو پیرامن قمر می‌گشت    ز ابر دیده کنارم به اشک تر می‌گشت
ز شور عشق تو در کام جان خسته من    جواب تلخ تو شیرینتر از شکر می‌گشت
خوی عذار تو بر خاک تیره می‌افتاد    وجود مرده از آن آب جانور می‌گشت
اگر مرا به زر و سیم دسترس بودی    ز سیم سینه تو کار من چو زر می‌گشت
دل از دریچه فکرت به نفس ناطقه داد    نشان حالت زارم که زارتر می‌گشت
ز شوق روی تو اندر سر قلم سودا    فتاد و چون من سودازده به سر می‌گشت
ز خاطرم غزلی سوزناک روی نمود    که در دماغ فراغ من این قدر می‌گشت
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ویژه دستگاه تصفیه آب

سایت ورزش سهسایت 55 آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت تابناکروزنامه شهروند