چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

منم از مهر به غم خوردنت ای یار حریص


منم از مهر به غم خوردنت ای یار حریص    تو غلط مهر به غمخواری اغیار حریص
باغ حسن تو نم از خون جگر می‌طلبد    گریزاریست مرا دیده‌ی خونبار حریص
ز آب و آیینه بجو صورت این سر که چراست    به تماشای جمالت در و دیوار حریص
مرض عشق من آن مایه‌ی بد نامیها    کرده او را به هلاک دل بیمار حریص
خنده فرمای لب حسن که آن زاری ماست    یار را کرده به آزار دل زار حریص
زود جانها به بهای دهنش رفته که بود    جنس نایاب و محل تنگ و خریدار حریص
میتوان باخت ز بسیاری لطفش به رقیب    که حریص است به آزارم و بسیار حریص
نازکاین نوع شود سلسله جنبان هوس    به طلب چون نشود طبع طلبکار حریص
محتشم حرص تو ظاهر شده در دیدن او    که به خونت شده آن غمزه‌ی خونخوار حریص

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتسایت خبر ورزشیروزنامه آرمان ملیروزنامه ابتکارروزنامه فرهیختگانسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری فارسروزنامه جام جمروزنامه رسالتسایت مشرق