پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی


ای دیر به دست آمده بس زود برفتی    آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
چون آرزوی تنگ‌دلان دیر رسیدی    چون دوستی سنگ‌دلان زود برفتی
زان پیش که در باغ وصال تو دل من    از داغ فراق تو برآسود برفتی
ناگشته من از بند تو آزاد بجستی    ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی
آهنگ به جان من دلسوخته کردی    چون در دل من عشق بیفزود برفتی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی و شناسایی ، مغناطیسی و هوشمند و کارت مایفر …

روزنامه همشهریسایت انتخابسایت نامه نیوزسایت اعتماد آنلاینسایت زومیت