پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

طاقت عشق تو زین بیشم نماند


طاقت عشق تو زین بیشم نماند    بیش از این بی‌تو سر خویشم نماند
راست می‌خواهی نخواهم بی‌تو عمر    برگ گفتار کمابیشم نماند
شد توانگر جانم از تیمار و غم    زان دل بی‌صبر درویشم نماند
تا گرفتم آشنایی با غمت    در جهان بیگانه و خویشم نماند
چون کنم تدبیر کارت چون کنم    چون دل تدبیراندیشم نماند
انوری تا کی از این کافربچه    کاعتقاد مذهب و کیشم نماند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش ریبون رنگی پوینت من TP-9200

سایت 55 آنلاینخبرگزاری ایرناسایت فراروسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل