یکشنبه, ۲۶ فروردین, ۱۴۰۳ / 14 April, 2024
مجله ویستا

اصول بازاریابی


اهميت بازاريابى بيش از آن است که انجام آن فقط برعهدهٔ واحد بازاريابى گذاشته شود. در يک مؤسسه که به دنبال تحقّق بازاريابى درست است، دشوار است که کارکنان قسمت بازاريابى را تشخيص دهيد، در چنين مؤسساتى تصميمات هر فرد، اساساً از نحوۀ اثرگذارى آن تصميم بر مصرف‌‌کننده متأثر مى‌شود.
اصول بازاريابى تدوين شده است تا دنياى سحرآميز و پيچيدهٔ بازاريابى را به‌گونه‌اى آسان، زنده و لذت‌بخش باز نمايد.


همچنین مشاهده کنید