سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

ای شکسته رونق بازار جان بازار تو


ای شکسته رونق بازار جان بازار تو    عالمی دلسوخته از خامی گفتار تو
توشه هر روزی مرا از گوشه‌ی انده نهد    گوشه‌ی شبپوش تو بر طره‌ی طرار تو
خوبی خوبان عالم گر بسنجی بی‌غلط    صد یکی زان هیچ پیش کفه‌ی معیار تو
عشق تو مرغی‌ست کو را این خطابست از خرد    ای دو عالم گشته عاجز در سر منقار تو
حلقه بودن شرط باشد بر در هستی خود    هر که در دیوار دارد روی از آزار تو
نیست منزل صبر را یک لحظه پیش من چنانک    نیست قیمت شرم را یک ذره در بازار تو
زین گذشتست ای صنم در عشقبازی کار من    زان گذشتست ای پسر در شوخ چشمی کار تو
ترس من در عذر تو افزون بود از جنگ از آنک    نفی استغفار باشد عین استغفار تو
ایمنی از چشم بد زان کز صفا بینندگان    جز که شکل خود نمی‌بینند در رخسار تو
فارغی از بند پرده چون همی دانی که نیست    هیچ پرده پیش دیدار تو چون دیدار تو

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز