سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

ای گردن بلند قدان در کمند تو


ای گردن بلند قدان در کمند تو    رعنائی آفریده قد بلند تو
بر صرصری سوار وز دل می‌برد قرار    طرز گران خرامی رعنا سمند تو
خوش نرخ خنده‌ی تو به بازار آرزو    افکنده در مزاد لب نوشخند تو
من چون کنم که طور بد ناپسند من    گردد پسند خاطر مشکل پسند تو
چندم فتاده بینی و گوئی که کیست این    بیمار تو شکسته تو دردمند تو
دردت مباد و باد بر آتش سپندوار    چشم حسود از پی دفع گزند تو
قتلش رواست گر همه صید حرم بود    آن صید کاضطراب کند در کمند تو
باید که به نواخت ز صید گریزپای    آن صید به که دست دهد خود به بند تو
پای گریز محتشم از دور بسته است    عشق دراز سلسله‌ی صید پند تو
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

فروش لامپ فلورسنت ال سی دی

سایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوزسایت سخت‌افزارمگسایت زومیتسایت نامه نیوز