چهارشنبه, ۲۶ تیر, ۱۳۹۸ / 17 July, 2019
مجله ویستا

درد تو دلا نهان نماند


درد تو دلا نهان نماند    اندوه تو جاودان نماند
از عشق مشو چنین شکفته    کان روی نکو چنان نماند
آوازه‌ی تو فرو نشیند    وز محنت تو نشان نماند
گر با همه کس چنین کند دل    یک دلشده در جهان نماند
از درد تو دل نماند و بیمست    کز بی‌رحمیت جان نماند
از کار جهان کرانه‌ای دل    کازار درین میان نماند
آن سود بسم که تو بمانی    بل تا همه سو زیان نماند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

روزنامه خراسانسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه شهروندسایت فرارو