چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020

مجله ویستا

فیروزه


  منوچهر مطیعی تهرانی
فیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری. در این سنگ چیزی هست که در هیچ یک از سنگ‌های بهادار نیست. فیروزه سنگی است بسیار خوش‌رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند فاسد و خراب می‌شود و ارزش خود را به‌طور‌کلی از دست می‌دهد به‌طوری‌که جواهر‌سازان آن را از حلقه انگشتری جدا می‌کنند و دور می‌افکنند و در سطل زباله می‌اندازند. به همین سبب آن را قدرت روانی و تسلط بر اعصاب دانسته‌اند. اعصاب انسان نیز ظریف است و گاه به اندک اشاره‌ای مخدوش می‌گردد و شخص چنان کنترل خود را از دست می‌دهد که احتمالاً به نابودی خویش یا دیگران اقدام می‌کند. بعضی از معبران فیروزه را فتح و پیروزی دانسته‌اند. شاید این به سبب تشابه اسمی باشد و دسته‌ای دیگر عمر دراز و فرزند شمرده‌اند و در نفایس نوشته شده فتح و نصرت و عمر دراز و فرزند. اگر در خواب ببینید فیروزه دارید باید همان‌طور که از فیروزه مراقبت می‌نمایید مراقب اعصاب و برخوردهای خویش باشید. رنگ این سنگ فیروزه‌ای قشنگ آرام بخش اعصاب است ولی خود نمایانگر حساسیت اعصاب نیز هست. ابن سیرین نوشته: اگر کسی در خواب ببیند که فیروزه‌ای از او ضایع شد مرادش بر‌نیاید.

همچنین مشاهده کنیدسایر منابعخبرگزاری ایسناروزنامه سازندگیروزنامه رسالتسایت آفتاب نیوزروزنامه جمهوری اسلامیسایت تابناکروزنامه تعادلسایت مشرقسایت خبر ورزشی