جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
مجله ویستا

قلم نسخ بران بر ورق حسن همه


قلم نسخ بران بر ورق حسن همه    کاین قلمرو به تو داده است خدا یک قلمه
زان دو هندوی سیه مست که مردم فکنند    تیغ هندیست نگاه تو ولیکن دو دمه
خوش‌تر از عشرت صد ساله‌ی هشیارانست    با می صاف دو ساله طرب یک دو مه
از دم ناصح واعظ دلم اندر چاهیست    که ز یک سوی سموم است وز یک سوی دمه
رهزنان در صدد غارت و خوبان غافل    گرگ بیداز ز هر گوشه و در خواب رمه
دم نزع است وز شوق کلمات تو مرا    یک نفس بیش نمانده است بگو یک کلمه
محتشم فتنه قوی دست شد آن دم که نهاد    زلف نو سلسله‌اش سلسله بر پای همه


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری صدا و سیماسایت نامه نیوزسایت ارانیکوخبرگزاری ایرناسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری یورونیوزروزنامه رسالتروزنامه تعادلروزنامه جام جمسایت ورزش سه