یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

شمد


  منوچهر مطیعی تهرانی
تعبیر شمد همان است که برای روتختی نوشتیم و اشاره‌ای است به زن و همسر بیننده خواب با این تفاوت که با عفت و شرم و حیای زن نیز ارتباط می‌یابد. شمد بد‌رنگ و سوراخ و سوخته به بیننده خواب در مورد همسرش هشدار می‌دهد.
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
روزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایرناسایت تابناکسایت ورزش سهسایت دیپلماسی ایرانی