یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

گر شود ریش درون رخنه گر بیرونم


گر شود ریش درون رخنه گر بیرونم    بنمایم به تو کز داغ نهانت چونم
هرچه دارم من مهجور ز عشقت بادا    روزی غیر به غیر از غم روز افزونم
وصلت ار خاصه‌ی عاشق نبود روز جزا    لیلی از شوق زند نعره که من مجنونم
خونم آمیخته با مهر غیوری که اگر    بیند این واقعه در خواب بریزد خونم
دی به دشنام گذشت از من و امروز به خشم    از بدآموزی امروز بسی ممنونم
نامه‌ای خواند و درید آن مه پرکار و برفت    دل به صد راز نهان ماندن آن مضمونم
محتشم در سخن این خسرویم بس که شده    خلعت آن قد موزون سخن موزونم


همچنین مشاهده کنید
سایت خبرآنلاینوبگردیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه همدلیسایت مشرقروزنامه ابتکارسایت فراروخبرگزاری تسنیمروزنامه شهروندروزنامه اعتماد